Members

Kiyoshi Saito
Director
Kiyoshi Saito
Profile
DATE OF BIRTH: 26 May 1968
NATIONALITY: Japan
Department of applied mechanics and aerospace engineering, school of fundamental science and engineering, Waseda University
ADRESS: 3-4-1, Okubo, Shinjuku, Tokyo, 169-8555, JAPAN
TEL: +81-03-5286-3259
Email:
PROFESSIONAL BACKGROUND
2014 Visiting professor of University of Indonesia
2011 Visiting professor of University of the Philippines
2008-Present Professor of Waseda University
2005-2006 Visiting scholar of University of Illinois, Urbana-Champaign
2002- 2008 Associate professor of Waseda University
2000-2002 Assistant professor of Waseda University
1999-2000 Research fellow of national institute of resources and environment
1996-1999 Research associate of Waseda University
ACADEMIC BACKGROUND
1997 Dr. Engineering
1994-1997 Graduate School of Waseda University (Doctor Course)
1992-1994 Graduate School of Waseda University (Master Course)
1988-1992 Waseda University
 • Research Consultant: Sunao Kawaii
 • Research Institute for Science and Engineering Associate professor: Seiichi Yamaguchi
 • Guest professor: Noriyuki Nishiyama
 • Guest associate professor: Yohei Kayukawa, Jeongsoo Jeong
 • Guest Assistant professor: Keisuke Ohno
 • Research associate: Niccolo Giannetti, Arnas
 • Junior Professor:Muhamad Yulianto
 • Assistant Professor:Niccolo Giannetti/Hifni Mukhtar Ariyadi,
 • Adjunct Researcher:Ryo Akasaka,Alhamid Muhammad Idrus,Naohiko Ishibashi,
      Yonezo Ikumi,Naoyuki INoue,Yohei INoue,Tsuneo Uekusa,Koji Enoki,
      Ikuhide Ohta,Yu Oyama,Makoto Koganei,Akio Kodama,Tetsuro Kishimoto,
      Masato Sakui,Yuichi Sei,Yukinobu Takahashi,Tatsuo Dantoku,Kenji Tojo,
      Hiroo Nakamura,Masatoshi Harada,Kuniyasu Matsumoto,
      MENANDRO SERRANO BERANA,Hajime Yabase,Kneji Watanabe,
      Manabu Watanabe
 •   
 • Doctor course
 • Redo Mark Anthony Bolivar/Sholahudin/John Carlo Solomon Garcia
 • Graduate Students, master course
 • [M2] Yuki Hamamoto,Takuya Kaneko,Yuki Furuta,Chihiro Yoshida,Takuya Sawada
 • [M1] Akihiro Ichikawa,Shohei Ohho,Yujin Ohhashi,Takumi Ogiwara,Takaoki Suzuki,
  Chin Kami,Ryoma Teraishi,Yutaka Terasaki,Yusuke Bizen,Masayoshi Hirasawa,
  Ryota Fukui,Erika Wada
 • Undergraduate Students
 • [B4] Ryota Ishii,Yuta Kaneko,Yuto Kuamahashi,Kanta Komeda,Yuta Sakai
  Keisuke Suzuki,HIroki Tanaka,Kazushi Tsumura,Kenta Hachiya,Tatuki Hosho
  Masahiro Maeda,Shun Matsui,Takuto MAruyama,Hideto Yamakawa,Ryo Tou